Celebrity First Name - Gia

The list "Celebrities with first name: Gia" has been viewed 505 times.
This list has 36 members. See also Celebrities with first name starting with G

Top 10: Celebrities with first name: Gia

The top 10 members of this list - ranked by most page views:
  1. Gia Carangi
  2. Gia Mantegna
  3. Gia Scala
  4. Gia Paloma
  5. Gia LaShay
  6. Gia Allemand
  7. Gia Johnson
  8. Gia Carides
  9. Gia Carangi
  10. Gia Darling

Celebrities with first name: Gia - the complete list

Sort By
Display

Below you will find our complete list of Celebrities with first name: Gia - there are currently 36 records in this list.
# Celebrity AgeDescription Views Rank
1. Gia Carangi26*American supermodel 298,095 530
2. Gia Mantegna24Actress 51,843 3,609
3. Gia Scala38*Actress 38,410 4,907
4. Gia Paloma30American pornographic actress and movie director 25,142 6,543
5. Gia LaShay29American, Model (Adult/Glamour) 22,976 8,014
6. Gia Allemand29*American actress, model, and reality television contestant 22,198 7,922
7. Gia Johnson28English model 12,507 11,214
8. Gia Carides50Australian actress 4,358 22,781
9. Gia CarangiAmerican, Model 1,925 -
10. Gia Darling37American pornographic film actor, pornographic film director, and businesswoman 1,489 41,750
11. Gia Maione72*American singer 1,255 40,955
12. Grace Conrad 685 -
13. Gia Sztranyay28Hungarian, Model 652 59,383
14. Gia LazarovaBulgarian, Model 459 73,059
15. Gia Coppola27American actor and director 449 91,038
16. Gia Jordan43American, Pornstar 191 90,220
17. Gia Farrell25American musician 186 94,826
18. Gia36American, Pornstar 172 101,004
19. Gia Francesca 117 -
20. Gia Pastorelli24American, Actress 117 107,660
21. Gia BaquerizoModel 63 121,239
22. Gia Zavala 58 -
23. Gia JordanAmerican, Photographer 42 140,189
24. Gia Milinovich45 36 146,961
25. Gia VentolaAmerican, Fashion Designer 19 195,540
26. Gia FranziaActress 17 218,942
27. Gia SteelAmerican, Actress 12 -
28. Gia Corday 9 -
29. Gia GugushviliGeorgian painter 6 -
30. Gia Crovatin 5 -
31. Gia Getsadze 5 -
32. Gia CiambottiAmerican, Musician 5 -
33. Gia JishkarianiGeorgian footballer 3 -
34. Gia 3 -
35. Gia KavtaradzeGeorgian politician 1 -
36. Gia 1 -
* deceased (age at death)